Gränslandet

 

Drama / teater / rörelse

På dramamattan ges du möjlighet att utforska och utveckla empati, samarbete, fantasi och inlevelse.

Gruppens samspel leder arbetet framåt. Via gestaltning och improvisation prövar ni ert nya kreativa språk.

 

 

 

 

 

.

http://www.kreativtlabb.se/drama-teater-rorelse