Gränslandet - Kreativt Labb gör:

 
• Fritidsaktivitet för barn och ungdomar.
• Workshops/projekt för elever inom förskola, grundskola/särskola och gymnasie/gymnasiesär.
Skapande skolaprojekt kan erbjudas och planeras tillsammans med arbetslag.  
• Fortbildning för pedagogisk personal inom förskola och skola.
• Kreativa workshopar/projekt för nyanlända barn, ungdomar och övriga asylsökande.
• Verksamhet för kreativa personer med psykiska och fysiska funktionsvariationer.
• Kreativa metoder för personlig utveckling inom missbruk, socialpsykiatri och rehab.
• Kreativa workshops för äldre som inspiration inom frivilligverksamhet. 
• Kreativa personalmöten inom kommunal och privat verksamhet.
• Kreativ kickoff för ditt arbetslag, förening, kompisgäng m.fl.