Vår metod är att arbeta  gränsöverskridande både när det gäller konstnärliga kreativa uttrycksmedel och målgrupper.

Att skapa, att uttrycka sig konstnärligt  och kreativt är hälsofrämjande och bidrar till en hållbar och stimulerande livssituation dels för individen och dels för en större delaktighet i samhällskollektivet.

Vi arbetar med drama, teater, rörelse, bild, form och börjar experimentera med film också.

Vi är en resurs för föreningar, privata företag och flera kommunala förvaltningar för att stärka kultur, kreativitet, estetiskt lärande, folkhälsa och delaktighet för alla kommuninnevånare.

Detta är drivkraften i vår idé kring Gränslandet - kreativt labb för hållbarhet, integration och allas delaktighet.

 

Här har vi samlat prospekt på workshops vi kan erbjuda dig. Detta är bara några förslag på allt vi kan erbjuda och vi sätter gärna samman ett eget förslag efter just dina önskemål. Klicka på den du vill läsa mer om. 

Filerna ligger som lågupplösta PDF-er för att det ska gå lätt att ladda hem dem. 

 

 

        

 

 

 

 

På Gränslandet - Kreativt Labb vill vi:

 

• Främja hälsoaspekten genom kreativt och konstnärligt skapande
• Ge deltagarna verktyg för att växa och utvecklas
• Arbeta efter kvalitetsbegrepp som gäller både pedagogiskt, demokratiskt och hållbart för människor och miljö
• Arbeta i mindre grupper med längre processer med konstnärligt kvalificerad handledning, där man är delaktig från idéstadie ända till förverkligande
• Möjliggöra integration genom att skapa möten mellan olika individer och grupper
• Bredda perspektiven i aktuella, angelägna och personliga engagemang för större delaktighet i samhällskollektivet