På Gränslandet - Kreativt Labb vill vi:

 

• Främja hälsoaspekten genom kreativt och konstnärligt skapande
• Ge deltagarna verktyg för att växa och utvecklas
• Arbeta efter kvalitetsbegrepp som gäller både pedagogiskt, demokratiskt och hållbart för människor och miljö
• Arbeta i mindre grupper med längre processer med konstnärligt kvalificerad handledning, där man är delaktig från idéstadie ända till förverkligande
• Möjliggöra integration genom att skapa möten mellan olika individer och grupper
• Bredda perspektiven i aktuella, angelägna och personliga engagemang för större delaktighet i samhällskollektivet